Contact

Disclaimer

DISCLAIMER

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alpha Holland streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat deze bij u op het moment dat zij wordt ontvangen, correct is, danwel nog actueel.

Alpha Holland is noch aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie, noch verantwoordelijk voor externe links, welke zijn opgenomen in deze website.

Voorts verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden (link onderaan home)

DISCLAIMER

No rights can be derived from the information placed on this website. Alpha Holland strives to provide correct and current information but cannot guarantee that this information will be either correct or current at the exact moment you are in receipt of it.

Alpha Holland is neither responsible for damage caused by inaccurate and/or out of date information, nor for external hyperlinks, which have been included in this website. We would also like to refer you to the general conditions (link home bottom line).